Advokáti Mediace

Jsme Vaši právní poradci, ve sporu i v běžném životě. S klienty jednáme napřímo, lidsky. Bojujeme za Vás.
Jsme Vaši advokáti.

Nemáme klapky na očích. Nasloucháme. Sledujeme různé cesty řešení situací. Jsme mediátoři.

Ivona VodičkováJe Vaše rodinná právnička. Poradí Vám v manželství, i jak z něj. Ochrání zájmy Vaše i Vašich dětí. Hájí Vás u civilního soudu. Připraví kompletní smlouvy nejen na nemovitosti. Je mediátorka.

Milan VraspírJe obhájce Vašich zájmů a práv. Hají Vás v trestním řízení i v dalších sporech, před soudy i před úřady. Připraví obchodní smlouvy i korporátní dokumentaci. Poskytuje služby tvůrcům a umělcům, firmám a zaměstnancům. Zastupuje veřejné zadavatele. Je mediátor.

Jsme advokáti. Hájíme Vaše zájmy, provázíme Vás důležitými životními situacemi. Připravujeme typické i netypické smlouvy, obchodní podmínky, podání na soudy a úřady, stanovy, interní řády a další dokumentaci k prosazení a ochraně Vašich zájmů. Posoudíme Vám plánované kroky, rozhodnutí či očekávané situace. Neomezujeme se specializací, řešíme situace komplexně. Naše řešení je vždy připraveno na míru konkrétnímu klientovi. Jsme mediátoři.

01

Trest

a přestupky

Obhajujeme Vás od prvního momentu, kdy se cítíte ohroženi následky trestního řízení. Hájíme jedince i společnosti. Hájíme zájmy poškozených. Nastavujeme prevenční programy, posuzujeme rizika možných rozhodnutí.

02

Rodina

a nemovitosti

Poskytujeme právní rady při vzniku i zániku rodinných vztahů, včetně manželství a vztahů k dětem. Navrhujeme uspořádání a převody majetku, vč. nemovitého. Připravujeme veškerou smluvní a jinou dokumentaci k naplnění zájmů klienta. Poradíme Vám při životních rozhodnutích.

03

Firma

a zaměstnanci

Zajišťujeme komplexní právní servis pro společnosti a zaměstnavatele k obsluze jejich povinností a zajištění jejích zájmů a potřeb. Připravujeme jak korporátní dokumenty a zápisy, tak obchodní smlouvy. Nastavujeme interní kodexy. Řešíme pracovněprávní záležitosti.

04

IP/ICT

a právo online

Zajímáme se o nové technologie v byznyse. Sledujeme digitální trendy nejen v právu. Vedle tradiční ochrany autorských práv a duševního vlastnictví poskytujeme poradenství i pro nové směry myšlení a vznikající typy smluv, zejména v online prostředí.

05

Spory

a jejich prevence

Předcházíme sporům. Nastanou-li však, hájíme zájmy klienta do posledního dechu. Pomáháme se klientům zorientovat v nastalé situaci a spolu hledáme vhodné strategie. Ty pak prosazujeme před soudy, policií či jinými úřady a osobami.

06

Mediace

Život není jen o právu. Vždy je více možností, jak ochránit zájmy a zajistit potřeby klienta. Mezi ně patří i mediace. Rádi Vám představíme i tuto cestu.

Jsme tu pro vás.